Vũ khí trong dragon ball -các công cụ trong dragon ball

Công cụ, vũ khí Archive

Radar

Dragon Radar (ドラゴンレーダー) là một thiết bị định vị vị trí của các viên ngọc rồng, giúp cho người sử dụng tìm kiếm dễ dàng hơn. ...Read More
Dragon Ball Wiki