Vũ khí trong dragon ball -các công cụ trong dragon ball

Công cụ, vũ khí Archive

Kili

Kili (キ リ Kiri) là một đơn vị đo lường sức mạnh được sử dụng bởi cư dân của Demon Realm (Vương quốc Quỷ), đặc biệt là Babidi và tay sai của hắn ...Read More