Vũ khí của Spike The Devil Man-đinh ba của Spike The Devil Man

Đinh Ba Của Spike The Devil Man

(Vũ khí của Spike The Devil Man-đinh ba của Spike The Devil Man,The Demon Fork,Vũ khí của tộc quỷ dragon ball)

The Demon Fork – Đinh Ba (三つ又の槍) là vũ khí chiến đấu của chủng tộc Quỷ và tiêu biểu là Spike-The Devil Man

Tổng quan

 

Spike đưa ra cây vũ khí đinh ba này của hắn như một phương sách cuối cùng khi chiêu thức Devilmite Beam thất bại trong việc giết Goku. 

Xuất hiện

Trong Manga/Anime

Spike và cây vũ khí đinh ba này xuất hiện trong :
Manga: “The Beam of Evil
Anime: “The Mysterious Fifth Man

Xem thêm: 

Spike the Devil Man

Trong Game

Spike xuất hiện với đinh ba của hắn trong các game :  Dragon Ball : Advanced Adventure, Dragon Ball: Revenge of King Piccolo, Dragon Ball: Origins 2 và Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3

Không chỉ riêng Spike, mà Psidevilman ( xuất hiện trong Dragon Ball Online và Dragon Ball Heroes) và các tiểu quỷ khác cũng sử dụng đinh ba làm vũ khí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *