Tổng hợp tất cả các loại Dragon Ball DataBook

Dragon Ball Data Book/Guide Book là những cuốn sách được phát hành trong thời kỳ ra mắt Anime/Manga nhằm bổ sung kiến thức, giải thích các tình tiết cũng như dành tặng cho độc giả những bức tranh đẹp

Những lời tựa của Akira

Trong quá trình sáng tác Dragon Ball, tác giả Akira thường xuyên “tâm sự” với độc giả về quá trình cũng như suy nghĩ của ông. Và đây là tập Lời tựa của Akira cho 42 tập truyện.