Các đội nhóm Archive

Ginyu Force

The Ginyu Force (ギニュー特戦隊, Ginyū Tokusentai; lit. "Ginyu Special Squadron") là 1 nhóm Lính đánh thuê tinh nhuệ phục vụ dưới chướng của Frieza đại đế. ...Read More

Akira Toriyama

This article is about the real world ...Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!