Zamasu

Zamasu là Supreme Kai tập sự, phục vụ cho Supreme Kai của cũ trụ 10, trước đó hắn là Bắc Kaio.

Kaio (Giới vương thần)

Các Kaio (界 王, Gọi tắt là Kai; lit. “World King”) là các giới vương thần cai quan 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc của mỗi vũ trụ, ở giữa họ là vị thần thứ 5 nhiệm vụ quản lý chung.

King Kai

King Kai (界王, Kaiō-sama) là Giới vương thần cai quản phía Bắc của vũ trụ

Grand Kai

Grand Kai (大界王 Dai Kaiō, lit. “Great King of the Worlds”) là người đứng đầu 4 Kai (giới vương thần) – Mỗi người cai quản 1 hướng vũ trụ (Đông-Tây-Nam-Bắc)