Beerus

Beerus (ビルス), còn được gọi là Thần hủy diệt Beerus (破壊神ビルス), là nhân vật phản diện chính hư cấu xuất hiện lần đầu trong bộ phim Dragon Ball Z: Trận chiến của những vị thần

Champa

Champa (シャンパ, Shanpa) là thần hủy diệt của vũ trụ 6, đi cùng với “người giám hộ” Vados. Ông cũng là anh em song sinh với thần hủy diệt vũ trụ 7 – Berrus

Toppo

Toppo (トッポ, Toppo) là đội trưởng của biệt đội anh hùng Pride Troopers , anh là một trong những người mạnh nhất vũ trụ thứ 11

Sidra

Sidra (シ ド ラ, Shidora) là Thần hủy diệt của vũ trụ 9

Quitela

Quitela (キテラ Kitera ) là thần hủy diệt của vũ trụ 4 và là “đối thủ truyền kiếp” của Beerus