Tổng hợp các nhân vật trong dragon ball GT

.

TẠI SAO BẠN KHÔNG LÀ NGƯỜI VIẾT BÀI CHO WIKI? ->ĐĂNG KÝ LUÔN

Dragon Ball GT Archive

Akira Toriyama

This article is about the real world ...Read More