Trio De Dangers (3 con sói)

Trio De Dangers là một nhóm các anh em sói mạnh mẽ được chọn đại diện cho Vũ trụ 9 tham gia các giải đấu sức mạnh.

Bergamo

Bergamo ( ベルガモ – Berugamo) hay còn có tên gọi là Bergamo nghiền nát, là một trong 3 thành viên của đội Trio de dangers, Ông là người anh lớn nhất đồng thời là đội trưởng của nhóm.