Các nhân vật chính trong Dragon ball -Tổng hợp các nhân vật chính trong dragon ball Các nhân vật chính trong Dragon ball -Tổng hợp các nhân vật chính trong dragon ball

Nhân vật chính Archive

Đại Ma Vương Piccolo Từng Mạnh Hơn Cả Goku Vào Thời Điểm Nào ?

Mặc dù mang tiếng là giữ trẻ chuyên nghiệp qua từng phần, nhưng các bạn đừng coi thường anh chàng da xanh này nhé. Piccolo của chúng ta đã từng có lúc là chiến binh mạnh nhất team Z thời điểm đó, ngay cả ...Read More