Chi Chi

Tên của Chi-Chi được dựa vào từ “sữa”: Chi-Chi (乳) là một thuật ngữ cho “sữa” hay “vú” trong tiếng Nhật

Ox King

Ox-King (牛 魔王, Gyūmaō) còn được gọi là Ox-Demon, là chủ của ngọn núi “hỏa diệm sơn” (Fire Mountain). Ông là bố của Chi Chi và là học trò của Master Roshi.