Daishinkan – Great Priest

The Great Priest (大神官 Daishinkan) là 1 thực thể khá bí ẩn tại cung điện của Zeno. Ông sau này đượcWhis tiết lộ là 1 trong 5 người mạnh nhất trong tất cả các vũ trụ

Tori-bot

Người mạnh hơn cả Zeno-sama

Cận vệ của Zeno

Zen-Oh’s attendants (全王の付き人 Zen’ō no tsukibito) là 2 thực thể giống nhau luôn đi theo để phục vụ và bảo vệ Zeno-sama