Dragon Ball Wiki Việt Nam | Tổng hợp tin tức Dragon Ball

.

CÁP QUANG BIỂN ĐANG BỊ ĐỨT NÊN VÀO CÁC BÀI VIẾT BỊ CHẬM.

MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM (Dự kiến giữa tháng 12 mới hết).


TÌM KIẾM (Tên nhân vật, chiêu thức, form sức mạnh...)