Toppo

Toppo (トッポ, Toppo) là đội trưởng của biệt đội anh hùng Pride Troopers , anh là một trong những người mạnh nhất vũ trụ thứ 11

Jiren

Jiren (ジレン) , anh là thành viên của biệt đội  Pride Troopers – biệt hiệu Jiren Xám .  Anh là người mạnh nhất trong đội vũ trụ thứ 11

Pride Troopers

The Pride Troopers (プライドトルーパーズ) là một đội “siêu anh hùng” của vũ trụ 11, với nhiệm vụ bảo vệ vũ trụ dưới các mối đe dọa.

Dyspo

Người nhanh hơn tốc độ ánh sáng đến thiên sứ cũng không nhìn kịp