Super Saiyan 4 – Siêu Saiyan 4

Super Saiyan 4 (超サイヤ人フォー, Sūpā Saiya-jin Fō) là một cấp độ biến hình Saiyan xuất hiện lần đầu trong Dragon Ball GT.

Super Saiyan Rose

Super Saiyan Rose (超サイヤ人 ロゼ, Sūpā Saiya-jin Roze) hay còn gọi là Super Saiyan Hồng là một dạng chuyển hóa của Black Goku

Legendary Super Saiyan-Siêu Saiyan Huyền thoại

Legendary Super Saiyan (伝 説 の 超 サ イ ヤ 人) là một hình thức biến đổi độc đáo và rất hiếm của người Saiyan. Đây là một sự tiến hóa riêng biệt từ các dạng Super Saiyan bình thường.

Super Saiyan 2 – Siêu Saiyan 2

Super Saiyan 2 (超 サ イ ヤ 人 ツ ー, Supa Saiya-jin TSU), cũng được biết đến là Super Saiyan giai đoạn 5, là sự biến đổi kế tiếp của dạng Siêu Saiyan đầu tiên

Super Saiyan 3

Super Saiyan 3 (超サイヤ人3 Sūpā Saiya-jin Surī) là hình thức chuyển đổi thứ ba của Siêu Saiyan, Goku là người đầu tiên đạt được trạng thái này.

Super Saiyan 5

Super Saiyan 5 là hình thức chuyển đổi thứ 5 của Super Saiyan, xuất hiện trong Dragon Ball AF

Super Saiyan 1

Super Saiyan (超スーパーサイヤ人じん Sūpā Saiya-jin) là hình thức chuyển đổi đầu tiên và đặc trưng của người Saiyan, nó giúp họ tăng sức mạnh lên đáng kể.