Tổng hợp tất cả các loại Dragon Ball DataBook

Dragon Ball Data Book/Guide Book là những cuốn sách được phát hành trong thời kỳ ra mắt Anime/Manga nhằm bổ sung kiến thức, giải thích các tình tiết cũng như dành tặng cho độc giả những bức tranh đẹp