Vũ Trụ Quan của Dragon Ball

Vũ trụ quan của Dragon Ball ( Dragon Ball Cosmology) là một chuỗi các vũ trụ tồn tại song hành với nhau đặt dưới sự cai quản của All King- Zeno

Dragon Ball và Tây Du Ký

Dragon Ball được sáng tác dựa trên cảm hứng từ bộ Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân là điều mà chính Akira Toriyama đã thừa nhận trong 1 buổi phỏng vấn