Mr Satan

Mr Satan (ミスター・サタン, Misutā Satan ) , có tên thật là Mark (マーク, Maaku) là một nhà vô địch trong các kì Đại Hội Võ Thuật , ông được người dân khắp nơi trên thế giới tôn kính và xem là vị anh hùng cứu tinh của nhân loại