Jaco

Jaco (ジ ャ コ · テ ィ リ メ ン テ ン ピ ボ ッ シ, Jako Tirimentenpibosshi) là thành viên ưu tú của đội tuần tra viên thiên hà. Anh còn được biết đến dưới tên Mask Man (người đàn ông đeo mặt nạ)

Galactic King

The Galactic King (銀河王 Gingaō) là vua của dải ngân hà trong vũ trụ 7 và là thủ lĩnh của đội tuần tra thiên hà.

Merus (update 22/12/2019)

Merus (メルス Merusu) là tuần tra viên ngân hà ưu tú nhất. Anh quản lý 104 khu vực