Danh sách các thần trong dragon ball-thứ hạng các thần draogon ball

.

TẠI SAO BẠN KHÔNG LÀ NGƯỜI VIẾT BÀI CHO WIKI? ->ĐĂNG KÝ LUÔN