Kaio (Giới vương thần)

Các Kaio (界 王, Gọi tắt là Kai; lit. “World King”) là các giới vương thần cai quan 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc của mỗi vũ trụ, ở giữa họ là vị thần thứ 5 nhiệm vụ quản lý chung.

Thiên sứ

The Angels (天使, Tenshi) là những thiên thần/thiên sứ có địa vị rất cao trong hệ thống các vị thần. Nhiệm vụ chính của họ là chăm sóc và dạy võ cho các thần hủy diệt

Các thế hệ thượng đế

Guardian (神様, Kami-sama; lit. “God”) là tập hợp các thượng đế trong Dragon Ball. Có nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hành tinh.