Tiến sĩ Brief

Tiến sĩ Brief (ブ リ ー フ 博士, Burīfu Hakase) là một nhà khoa học đại tài, sáng lâp tập đoàn Capsule, đồng thời là bố của Bulma và Tights.

Tights

Tights (タ イ ツ, Taitsu) là con gái đầu lòng của Tiến sĩ Brief và Mrs. Brief, và là chị của Bulma.

Panchy

Panchy (パンチー, Panchii) là vợ của tiến sỹ Brief, mẹ của Bulma và Tights.