Chủng tộc Shinjin là ai - Shinjin dragon ball-Shinjin là gì-nguồn gốc Shinjin

Chủng tộc Shinjin

(Chủng tộc Shinjin là ai )

The Shinjin (芯人 Shin-jin, literal meaning “Core People”) là một chủng tộc sinh ra tại hành tinh Kaishin. Đây là xuất thân của các Kaio và Kaioshin trước khi họ được trao quyền điều hành vũ trụ. Kaishin có khoảng 80 người cư ngụ.

Tổng quan

Shinjin

hình ảnh Kaio và Kaioshin được sinh ra từ quả cây

Tộc Shinjin được sinh ra từ quả của cây thánh Kaiju. Các Shinjin sống nhàn nhã và nghiên cứu nhiều thứ tại một học viện (giống trường học). Một người bình thường có tuổi thọ khoảng 75.000 năm nhưng những người được chọn làm Kaioshin có thể sống tới hàng triệu năm.

Các Kaio được chọn từ những quả cây chất lượng trung bình còn Kaioshin lại được chọn từ những quả cây vàng chất lượng cao nhất. Ngược lại, có những Shinjin được sinh ra mang bản tính tà ác, họ sẽ bị gửi xuống vùng đất Demon Realm được cai quản bởi Makaioshin (theo Wikia, cần xác minh), tách biệt với nền văn minh nhân loại.

Các Shinjin đã biết

Universe 1
Anato
Universe 2
Peru
Universe 3
Ea
Universe 4
Kuru

Universe 5
Ogma
Universe 6
Fuwa
Universe 6 Attendant
Universe 8
Iru
Universe 9
Roh

Universe 10
Gowasu
Zamasu (Kaio cũ, học việc Supreme Kai)
Universe 11
Khai
Universe 12
Agu

Vũ trụ 7

 

Các Kaioshin

Chủng tộc Shinjin

Grand Supreme Kai
Young Elder Kai/Old Kai (sau khi hợp thể với phù thủy già)
Shin/Kibito Kai (hợp thể Shin và Kibito)
North Supreme Kai
South Supreme Kai
West Supreme Kai

Kibito (trợ lý của Shin)

 

Các Kaio (giới vương thần)

Shinjin là ai

Grand Kai
North Kai
East Kai
West Kai
South Kai

 

 

 

Thông tin thêm

Từ Shinjin theo gốc tiếng Nhật có ý nghĩa liên quan đến Phật giáo (Tâm trí) nhưng theo ý nghĩa hiện đại thì liên quan đến Đức tin hay sự ủy thác.  Theo Ueda, “shinjin là tâm của Đức Phật A Di Đà”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *