Tộc Metamorans Dragon Ball - Người sáng tạo Fusion Dance

Tộc Metamor

Tộc Metamorans (メタモル星人 Metamoru-seijin) là chủng tộc đã sáng tạo ra phép Fusion Dance.

Tổng quan

Metamorans

gotenks vs gogeta mặc quần áo của tộc

Giống như người Yardrats, người Metamorans đã dạy cho Goku một kỹ thuật rất hữu ích và mạnh mẽ: Họ phát minh ra Fusion Dance mà Goku dạy cho Goten và Trunks.

Không có nhiều thông tin về tộc này, ngoại trừ quần áo của họ được thể hiện trong những phép hợp thể của Goten & Trunks (thành Gotenk)  và Goku & Vegeta (Thành Gogeta). Tất cả những gì được biết về Metamorans là Goku đã gặp họ ở Thế giới khác vào khoảng thời gian giữa Cell Game và Great Saiyaman Sagas, đó là khoảng thời gian mà người Metamorans đã dạy Goku kỹ thuật hợp thể.

Thông tin thêm

Tộc Metamorans

Tsubasa

  • Trong manga spin-off Dragon Ball Heroes: Victory Mission, khi ở dạng Neko Majin V, Neko Majin Abra mặc quần áo tương tự như của người Metamorans
  • Nhân viên của Capsule Corporation, Tsubasa cũng mặc quần áo tương tự như Adult Gotenks nhưng với logo Capsule Corporation trên áo vest cho thấy Capsule Corp đã điều chỉnh thiết kế quần áo Metamoran
  • Trong anime Dragon Ball Super, Frieza biết về phép hợp thể Fusion Dance, dường như hắn đã gặp tộc Metamorans trước đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *