vegetto-vegito-sức mạnh của vegetto-Goku vs vegeta potara

Vegetto

“Ta là cục kẹo mạnh nhất thế giới”

Phản diện nào mạnh nhất (nếu còn sống đến giờ)?

2 Comments
  1. 01/02/2019
    • 02/02/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *