Cấu trúc đa vũ trụ Dragon Ball Archives » Dragon Ball Wiki

Cấu trúc đa vũ trụ Dragon Ball Archive

Thiên đường

Heaven (天国, Tengoku), còn được gọi là  Upper World. Là một hành tinh khổng lồ nằm trong Other World, nơi bao quanh bởi hoa và các loại cây cỏ. ...Read More