Spoiler Tập 91 : Sự Bất Ổn !!! » Dragon Ball Wiki

Spoiler Tập 91 : Sự Bất Ổn !!!

                                                                        Nguồn : Dịch Giả Herm98

 

Dragon Ball Super Tập 91

Vũ trụ nào sẽ giành lấy chiến thắng?  Những chiến binh mạnh nhất đã tập hợp!

 

Giải đấu quyền lực  đang tiến  đến rất gần, 10 người mạnh nhất của vũ trụ 7 đã được chọn .

Sau bài  kiểm tra sức mạnh Son  Gohan,  Goku  cuối cùng đã chọn xong 10 thành viên của đội vũ trụ thứ 7.

Trong khi đó, vũ trụ thứ 9 và các vũ trụ khác cũng đang  chuẩn bị cho giải đấu sức mạnh sắp đến . 

Tuần này , Buu : 

Có chuyện  gì đó không ổn  đang xảy ra với Majin Buu . Các thành viên gặp mặt nhau và   nghỉ ngơi.

Nhưng Goku nhận được tin tức báo rằng  Buu đã gặp chuyện xấu .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *