thiết bị định vị ngọc rồng Archives » Dragon Ball Wiki

thiết bị định vị ngọc rồng Archive

Radar

Dragon Radar (ドラゴンレーダー) là một thiết bị định vị vị trí của các viên ngọc rồng, giúp cho người sử dụng tìm kiếm dễ dàng hơn. ...Read More