tàu người namek vô danh hạ cánh ở đâu Archives » Dragon Ball Wiki tàu người namek vô danh hạ cánh ở đâu Archives » Dragon Ball Wiki

tàu người namek vô danh hạ cánh ở đâu Archive

Yunzabit Heights

Yunzabit Heights (ユ ン ザ ビ ッ ト 高地) là nơi 'tận cùng của trái đất. Nó được miêu tả rằng có khí hậu rất khắc nghiệt, gió mạnh, khô cằn và lạnh. ...Read More