tại sao vegeta không có form god trong anime Archive

Dragon Ball Wiki