Super saiyan 3 vegeta Archives » Dragon Ball Wiki Super saiyan 3 vegeta Archives » Dragon Ball Wiki

Super saiyan 3 vegeta Archive

Super Saiyan 3

Super Saiyan 3 (超サイヤ人3 Sūpā Saiya-jin Surī) là hình thức chuyển đổi thứ ba của Siêu Saiyan, Goku là người đầu tiên đạt được trạng thái này. ...Read More