Sức mạnh của Frost Archives » Dragon Ball Wiki Sức mạnh của Frost Archives » Dragon Ball Wiki

Sức mạnh của Frost Archive

Frost

Frost (フロスト, Furosuto) là 1 thành viên của chủng tộc Frost Demon tại vũ trụ 6. Hắn hiện tại đang lẩn trốn sau khi lộ thân phận là 1 tên cướp vũ trụ. ...Read More