nơi hạ cánh người namek vô danh Archives » Dragon Ball Wiki

nơi hạ cánh người namek vô danh Archive

Yunzabit Heights

Yunzabit Heights (ユ ン ザ ビ ッ ト 高地) là nơi 'tận cùng của trái đất. Nó được miêu tả rằng có khí hậu rất khắc nghiệt, gió mạnh, khô cằn và lạnh. ...Read More