?Những điều Gohan làm được còn Goku thì không Archive

Dragon Ball Wiki