?Những điều Gohan làm được còn Goku thì không Archives » Dragon Ball Wiki ?Những điều Gohan làm được còn Goku thì không Archives » Dragon Ball Wiki

?Những điều Gohan làm được còn Goku thì không Archive