người đầu tiên ngưng đọng thời gian dragon ball Archives » Dragon Ball Wiki người đầu tiên ngưng đọng thời gian dragon ball Archives » Dragon Ball Wiki

người đầu tiên ngưng đọng thời gian dragon ball Archive

Guldo

Guldo (グルド, Gurudo) là thành viên nhỏ tuối và yếu nhất của biệt đội Ginyu. Tuy nhiên hắn lại có năng lực tâm linh đặc biệt và khả năng ngưng đọng thời gian. ...Read More