logo of 12 Universes in Dragon ball Archives » Dragon Ball Wiki

.

TẠI SAO BẠN KHÔNG LÀ NGƯỜI VIẾT BÀI CHO WIKI? ->ĐĂNG KÝ LUÔN

logo of 12 Universes in Dragon ball Archive