kaio là ai Dragon Ball Archives » Dragon Ball Wiki

kaio là ai Dragon Ball Archive

Kaio (Giới vương thần)

Các Kaio (界 王, Gọi tắt là Kai; lit. "World King") là các giới vương thần cai quan 4 hướng Đông-Tây-Nam-Bắc của mỗi vũ trụ, ở giữa họ là vị thần thứ 5 nhiệm vụ quản lý chung. ...Read More