Hình mẫu của Android 21 Archives » Dragon Ball Wiki Hình mẫu của Android 21 Archives » Dragon Ball Wiki

Hình mẫu của Android 21 Archive

Vomi

Vomi là vợ của Tiến sĩ Gero và là mẹ của Gevo.Cô ấy là hình mẫu để chế tạo Android 21 trong Game Dragon Ball FighterZ. Bản thân Vomi cũng ra mắt trong game Dragon Ball Z: Kakarot, nơi cô làm việc cho Capsule ...Read More