Guldo đấu ngưng đọng thời gian hit Archives » Dragon Ball Wiki

Guldo đấu ngưng đọng thời gian hit Archive

Guldo

Guldo (グルド, Gurudo) là thành viên nhỏ tuối và yếu nhất của biệt đội Ginyu. Tuy nhiên hắn lại có năng lực tâm linh đặc biệt và khả năng ngưng đọng thời gian. ...Read More