goku có chịu được hakai không Archive

Dragon Ball Wiki