Frieza luyện tập 10 năm Archives » Dragon Ball Wiki

Frieza luyện tập 10 năm Archive

Black Frieza

Black Frieza (ブ ラ ッ ク フ リ ー ザ Burakku Furīza) là một phép biến hình cực kỳ mạnh mẽ được sử dụng bởi Frieza (manga) Khái niệm và Sáng tạo Khả năng Frieza đạt đến một hình thức hoặc một cấp độ ...Read More