Đội Ginyu có mạnh không Archives » Dragon Ball Wiki Đội Ginyu có mạnh không Archives » Dragon Ball Wiki

Đội Ginyu có mạnh không Archive

Ginyu Force

The Ginyu Force (ギニュー特戦隊, Ginyū Tokusentai; lit. "Ginyu Special Squadron") là 1 nhóm Lính đánh thuê tinh nhuệ phục vụ dưới chướng của Frieza đại đế. ...Read More