champa vs Beerus ai mạnh hơn Archives » Dragon Ball Wiki

champa vs Beerus ai mạnh hơn Archive

Champa

Champa (シャンパ, Shanpa) là thần hủy diệt của vũ trụ 6, đi cùng với "người giám hộ" Vados. Ông cũng là anh em song sinh với thần hủy diệt vũ trụ 7 - Berrus ...Read More
Dragon Ball Wiki