biến hình khổng lồ Dragon Ball Archives » Dragon Ball Wiki biến hình khổng lồ Dragon Ball Archives » Dragon Ball Wiki

biến hình khổng lồ Dragon Ball Archive

Dạng khổng lồ

Giant Form (巨大化 Kyodai-ka, lit. “Gigantification”) là một dạng biến đổi khiến cơ thể trở nên khổng lồ và tăng sức mạnh lên bội số không xác định. Những người sử dụng Annin mang Hình dạng Khổng lồ khi cô chiến đấu với Goku ...Read More