arale chữa radar Archives » Dragon Ball Wiki arale chữa radar Archives » Dragon Ball Wiki

arale chữa radar Archive

Radar

Dragon Radar (ドラゴンレーダー) là một thiết bị định vị vị trí của các viên ngọc rồng, giúp cho người sử dụng tìm kiếm dễ dàng hơn. ...Read More