Spoiler Tập 119 : U4 Bắt Đầu Hành Động ! U6 Bị Xóa Sổ ? » Dragon Ball Wiki

Spoiler Tập 119 : U4 Bắt Đầu Hành Động ! U6 Bị Xóa Sổ ?

Nguồn : Dịch Giả Herm98

Dragon Ball Super Tập 119 ( 10/12 ) 

Nạn Nhân Mới Đến Từ Vũ Trụ Thứ 7 ! Vũ Trụ Thứ 4 Trở Nên Nghiêm Túc . 

 

Kẻ thù vô hình ! Đòn tấn công đầy  bất ngờ của Vũ Trụ Thứ 4 .

Vũ Trụ thứ 6 bị hủy diệt , giải đấu sức mạnh đã bước vào giai đoạn cuối cùng .

U4 bắt đầu một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào U7 .

Liệu Goku và những người bạn  sẽ làm gì để đối phó kẻ thù vô hình này ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *