Movie Dragon Ball Super Broly : Một Số Hình Ảnh Và Thông Tin Mới !!!

 

Broly Asesinatos by salvamakoto

Vào ngày 14/12/2018 , Movie mới về Dragon Ball Super có tựa đề liên quan đến Broly sẽ được ra mắt .

Trang Web Chính Thức Của Movie : 

http://www.dbmovie-20th.com/

 

Trailer :

 

Gần đây , trang web chính thức của Movie tiếp tục tung ra những hình ảnh mới :

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.


Bạn hãy để lại comment:
-Động viên tác giả
-Bày tỏ ý kiến của bản thân
-Báo bài viết sai, vi phạm bản quyền, lỗi ảnh, lỗi video...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!