zeno hủy diệt trái đất Archives » Dragon Ball Wiki zeno hủy diệt trái đất Archives » Dragon Ball Wiki

zeno hủy diệt trái đất Archive

Trái đất

Earth (地球, Chikyū) còn được gọi là Dragon World, là nơi cư ngụ của cư dân trái đất, ngoài ra còn cố 1 số chủng tộc ngoài hành tinh khác ...Read More