Viên biến hình dragon ball Archives » Dragon Ball Wiki

Viên biến hình dragon ball Archive

Viên Capsule

(Viên Capsule là gì-Capsule dragon ball-Viên biến hình dragon ball) Viên Capsules (カ プ セ ル), còn được gọi là DynoCaps hoặc Hoi-Poi Capsules, được tạo ra bởi Tiến sĩ Brief của Tổng công ty Capsule, với mục đích cất giữ hàng hóa trong 1 ...Read More