trái đất dragon ball bị hủy diệt Archives » Dragon Ball Wiki

trái đất dragon ball bị hủy diệt Archive

Trái đất

Earth (地球, Chikyū) còn được gọi là Dragon World, là nơi cư ngụ của cư dân trái đất, ngoài ra còn cố 1 số chủng tộc ngoài hành tinh khác ...Read More