tại sao uub không gặp Goku ở bộ super Archive

Dragon Ball Wiki