tại sao uub không gặp Goku ở bộ super Archives » Dragon Ball Wiki

tại sao uub không gặp Goku ở bộ super Archive