Mystic Gohan là sao Archives » Dragon Ball Wiki Mystic Gohan là sao Archives » Dragon Ball Wiki

Mystic Gohan là sao Archive

Mystic Gohan

Mystic Gohan (Còn gọi là Ultimate Gohan, Potential Unleashed) là trạng thái sức mạnh tiềm ẩn của Gohan khi được Old Kai "khai phá". Đây hoàn toàn là sức mạnh của bản thân Gohan chứ không phải được Old Kai truyền cho ...Read More